Bankszámlakivonatok feldolgozása, tartozás nyilvántartás

 • Bankszámla kivonatok elektronikusan zárt feldolgozása.
 • A program megtanítható, hogy felismerje, hogy melyik szállítóhoz, vevőhöz, vagy dolgozóhoz, vagy egyéb partnerhez tartozik az utalás: több bankszámlaszám kezelésének lehetősége.
 • Bankterminál, utánvét elszámolások rögzítése, könyvelése
 • A saját utalások felismerése, feldolgozása: pl. a befizetett adókat, bérátutalást stb. felismeri a program
 • A tételeket ismételt adatrögzítés nélkül könyveli a kettős könyvviteli program.
 • Ha több bankszámlaszámmal is rendelkezik cége, a program elkülöníti a tételeket.
 • A vevői/szállítói számlákkal összepárosíthatók a banki tételek
 • Több tétel összepárosításának lehetősége: több számlát utalnak egyszerre, vagy egy számlát csak többszöri utalással egyenlítenek ki stb.
 • Nyitó vevői/szállítói egyenleg felrögzítése
 • Kompenzáció: szállítói tartozás kiegyenlítése vevői követelésből
 • Kerekítési különbözet könyvelése
 • Árfolyamkülönbözet könyvelése
 • A vevőtől különböző, más személy fizetésének kezelése
 • A vállalkozások pénzügyi eseményeit valós időben könyveli a program, azonnal rendelkezésre áll, hogy melyik vevőnek milyen tartozásai vannak, mik a késedelmes számlák.
 • Lehetőség van a vevői, szállítói folyószámlát kinyomtatni a tartozások egyeztetéséhez.
 • Bankköltség, kapott, fizetett kamatok, bankszámlák közötti átvezetések, készpénzfelvétel, készpénz befizetés, bankkártyás tranzakciók stb. automatikus könyvelése