Kettős könyvelés

  • Bővíthető naplók, számlatükör, kontírozások
  • Előre kontírozott gazdasági események fa hierarchiába rendezve
  • Pénz befizetési/kifizetési jogcímek használata a bizonylatok előkontírozásához
  • Adatjavítások, módosítások időbeli korlát nélkül, könyvelt tételek, feladások visszavonásának lehetősége
  • Másodlagos (6-os, 7-es) könyvelés
  • ÁFA analitikák nyomtatása
  • Előre beállítható részletezettségű főkönyvi kivonat
  • Főkönyvi kartonok tömeges nyomtatása
  • Analitikus alábontások kezelése (pl. tárgyi eszközök, vevők, cikkek stb.)